ont-wikkeling

 

DiaMon ziet ont-wikkeling als de bewustwording van patronen en (belemmerende) overtuigingen, waarmee je jezelf hebt ingewikkeld. Alles wat je zelf in stand houdt om situaties, relaties of uitdagingen niet aan te gaan. Het zien van de eigen verantwoordelijkheid voor de (werk)situatie waarin je terecht bent gekomen en dus ook zelf de keuze hebt om daar iets te veranderen. 

Uit ervaring weten de vrouwen van DiaMon hoe ingewikkeld het soms kan zijn, dat je in een situatie terecht komt waar je niet direct uit lijkt te kunnen komen. Waarbij het soms makkelijker is om alles en iedereen om je heen de schuld te geven dan in de spiegel te kijken naar je eigen inbreng. Regelmatig  ‘confronteren ze elkaar liefdevol’. Met de intentie om bewust te worden van wat er is en de keuze helder te krijgen. Beiden weten ze dat ze elkaar niet hoeven te ‘genezen’, alleen dat ze elkaar kunnen helpen herinneren wat de ander allang weet.

De ont-wikkeling is de zoektocht naar eigen potentieel. De eigen zoektocht zetten ze in om te inspireren en te laten ervaren welke keuzes er zijn. Zo zullen zij nooit aan hun coachees of collega’s vragen om uit hun comfortzone te stappen wanneer zij zelf niet bereid zijn om dit te doen. Daarbij werken zij altijd op basis van een verbinding, waaruit vertrouwen kan ontstaan en waardoor het perspectief kan veranderen.

Zodat je zelf anders gaat kijken naar de situaties, relaties of uitdagingen. Bewust wordt van je keuzes en deze gaat ervaren en de consequenties die daar uit voortkomen. Op basis van de leidende principes:

  •  Jij bent specialist in het jezelf zijn
  • Alles wat jij nodig hebt is er al
  • Jij hebt altijd een keuze

De verandering wordt ingezet op basis van je eigen potentieel, eigen kracht en eigen behoefte.

De vrouwen van DiaMon geloven dat de verandering duurzaam is en blijvend resultaat oplevert.

 

 

De ont-wikkeling van DiaMon:
Het herkennen en erkennen van je eigen potentieel!