Het succes

Het succes van de vrouwen van DiaMon is dat ze er nu eindelijk zelf voor uit komen dat wat zij doen binnen het vakgebied P&O daadwerkelijk anders is. Dat, wanneer zij worden gevraagd om een opdracht uit te voeren, zij daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de organisatie, team of medewerker. Dat zij oprecht met mensen in verbinding komen, doordat ze altijd bereid zijn om ook een stukje onder de waterlijn te laten zien. Dat zij daarmee het vertrouwen creëren om kwetsbaar te zijn en een opening bieden voor anderen om zichzelf ook onder de waterlijn te laten zien.

Dat zij altijd opnieuw een andere mogelijkheid vinden waardoor er een keuze ontstaat, zodat iedereen vanuit zijn of haar kracht de oplossing kan vinden. Dat er verbinding ontstaat tussen de verschillende hiërarchische lagen, omdat verwachtingen en wensen duidelijk naar elkaar worden uitgesproken. Dat de keuzes duidelijk zijn en dat alles wat er is ook nodig is om tot een succes te komen.

Het succes zit in het feit dat zij het vakgebied P&O inhoudelijk goed verstaan en kunnen uitdragen, dat zij zien waar de toegevoegde waarde zit voor de organisatie. Wat zij anders doen, is dat het een keuze is hoe je deze toegevoegde waarde laat zien aan de organisatie én hoe medewerkers, leidinggevenden en directie die kunnen ervaren. Zij tonen hun vrouwelijk leiderschap door met liefde en begrip mogelijkheden te laten ontstaan, die zowel de personele als de organisatie ont-wikkeling ten goede komen en leiden tot een duurzaam resultaat. En heel soms zijn de vrouwen van DiaMon zich niet helemaal bewust van hun succes en komen ze daar later pas achter. Dit ondersteunt hen in de inzet om steeds weer een betere versie van jezelf te worden.

benieuwd wat diamon voor jou kan betekenen?