diana & monique

Je zou kunnen zeggen dat de twee vrouwen van DiaMon typische selfmade women zijn. Diana heeft zichzelf ontwikkeld en zich van al haar overtuigingen ontdaan dat ze niet ver zou komen met haar ‘gebrek’ aan opleiding. Monique heeft de keuze gemaakt om boven het maaiveld uit te steken, terwijl haar altijd anders verteld was.

Diana begon haar loopbaan bij haar vader in de winkel en vervolgens heeft zij verschillende ondersteunende en secretariële banen gehad. Ze was zich eigenlijk niet zo bewust waar haar loopbaan heen zou gaan. Je zou kunnen zeggen dat ze daar niet zo mee bezig was. Wat op haar pad kwam pakte ze met volle overgave op en maakte daar vervolgens een succes van.

Monique kwam bij toeval op haar 21ste in het P&O vak terecht, maar wist daarna wel heel snel dat zij ooit Personeelsmanager zou worden van een grote winkel. Ze stippelde heel zorgvuldig haar loopbaan uit en deed de opleidingen die daarvoor nodig waren. Maakte bewuste en weloverwogen stappen om haar doel te bereiken. Want zij wilde ‘iets met mensen’, ook al was toen dat ‘iets’ nog niet zo duidelijk.

Het moment dat de paden van deze twee vrouwen elkaar kruisten was het begin van een bijzondere vriendschap. Diana solliciteerde bij het bedrijf waar Monique al werkte. Monique zette voor het eerst en voor het laatst haar hiërarchische macht in en bood Diana een baan aan. Net als zij zelf een paar jaar daarvoor was aangenomen door een HR-manager die ook ‘iets’ in haar zag, zag Monique nu ‘iets’ in Diana. Op dat moment ontstond er een hele mooie, diepe vriendschap, die zich kenmerkt door vertrouwen, wederzijds respect en elkaar steeds weer uit de comfortzone halen. Alles was en is bespreekbaar en werd en wordt besproken. Geen aannames, geen oordeel, kijken naar wat er is en wat daardoor mogelijk is.

In 2005 besloten zij om samen een bedrijf op te richten. Het begon bij BellaGrandeMode, mooi een maatje meer. Na vele jaren in het P&O vak was het genoeg en wilden ze iets anders. Als meer en mindere ervaringsdeskundigen stortten zij zich vol overgave op de kledingmarkt voor vrouwen met een maatje meer. Met als uitgangspunt: Draag de kleding die je past en niet omdat het past. Ze hadden een droom om vrouwen met een maatje meer te laten zien! Er werd kleding ontworpen, kleding gemaakt en verkocht. Ze organiseerden workshops bij vrouwen thuis en zetten de vrouwen met een maatje meer voor de spiegel. Ze lieten hun klanten ervaren dat zij degenen zijn die bepalen hoe ze gezien worden. Dat er altijd een keuze is hoe jij jezelf aan de wereld laat zien, het begint bij jou. Wat hebben ze veel lol gemaakt en was wat het mooi om te zien hoe ze deze vrouwen met een maatje meer in zichzelf lieten geloven en vooral ook zichzelf weer konden zien.

Al snel werden ze benaderd door MKB-bedrijven om deze te ondersteunen bij personele kwesties en toen bleek daar meer vraag naar te zijn. Er moest gekozen worden: verder met BellaGrandeMode of verder in het P&O vak. De keuze was snel gemaakt en  BellaGrandeMode werd gestopt en DiaMon (Diana en Monique) gestart.

De uitgangspunten werden iets aangepast. Het ging niet alleen meer over vrouwen met een maatje meer laten ZIEN, het gaat over medewerkers in organisaties laten ZIJN!

Sinds 2007 hebben zij het voorrecht om in organisaties verschillende opdrachten uit te voeren om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van personeel en organisatie. Dat doen zij met heel veel plezier. Samen of individueel brengen zij plezier, energie en humor binnen de afdelingen P&O en daarmee zetten ze niet alleen P&O op de kaart, ze behalen resultaten en zijn van toegevoegde waarde.

De ontwikkeling staat niet stil. Naast het uitvoeren van de opdrachten, coachen zij en hebben zij het programma Vrouwelijk Leiderschap ontwikkeld. Het vrouwelijke in Leiderschap!

 

diana & monique zijn die andere p&o professionals
lees meer over

het succes

van diamon